V članstvo območnih sokolarskih društev lahko pristopi vsak državljan Slovenije ali tuj državljan, ki je dopolnil starost 15 let. Za včlanitev mora prosilec na društvo ali zvezo posredovati vlogo/prošnnjo in jo s pošto poslati na naslov izbranega društva oz. na naslov SZS. O sprejemu novega člana glasujejo člani društva na letni skupščini (marec). Članstvo novega člana nastopi s poravnavo letne članarine.

Sokolar mora spoštovati ljudi, živali in naravo. Njegovemu duhu naj vladajo trdna volja, potrpežljivost in poštenost. Imeti mora izoblikovan dar za opazovanje živali in izostren posluh za razumevanje njihove govorice. Nikoli mu ne sme biti žal “izgubljenega” časa in sredstev za preživete trenutke s sokolom v naravi. Naj se ga ne loteva obup ob dolgih dneh in neprespanih nočeh, kadar v snegu in mrazu izčrpan išče sled za izgubljeno ptico. In po sebi naj se vedno zaveda, da ima za veselje in srečo vsak človek svoja merila, zato naj bo njegov odnos vedno spoštljiv tudi do pravic drugče mislečih.

Sokolar mora za izvajanje sokolarjenja pridobiti tudi soglasje lovske organizacije, ki upravlja z loviščem. Sokolar, ki želi izvajati sokolarjenje mora imeti veljavno lovsko izkaznico ali spremstvo osebe z veljavno lovsko izkaznico.

Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujed je edina organizacija v Sloveniji, katere člani morajo opraviti obvezen preiskus znanja (sokolarski izpit), ki zagotavlja strokovno gojitev živali! Poleg sokolarskega dovoljenja mora imeti sokolar na razpolago tudi primeren prostor za namestitev ptice. Pri večini ptic (velikost kragulja ali velikih sokolov) zadošča letalnica s tlorisom najmanj 12 kv.m katere širina je najmanj 2m in višina 2,5m. Sokolar mora ptici zagotoviti kvalitetno hrano (meso prepelic, piščancev, golobov, podgan…) in v obdobju sokolarske sezone vsaj 3 do 4 krat tedensko trening in lov, kar zahteva dobro uro časa pri dnevni svetlobi. Sokolar lahko poseduje le gojene ptice ujede (gojena žival je potomka živali gojenih v ujetništvu), zadrževanje prostoživečih ujed v ujetništvu je prepovedano!!! Sokolarske ptice morajo biti na predpisan način označene (obroček oz. mikročip). Pri prevzemu mora biti priloženo tudi potrdilo o poreklu ptice, ki ga izda pristojen organ v državi izvora. Formalnosti v zvezi z označitvijo in potrdili mora urediti vzreditelj ptice!!! Potrdilo o poreklu omogoča sokolarju neomejeno potovanje s ptico po vseh državah članicah EU. Za potovanje iz in v EU je potrebno pridobiti CITES dovoljenje.
Cene mladičev ujed so primerljive s cenami rodovniških psov in se gibljejo med 300€ in 1200€ , primerljivi pa so tudi stroški oskrbe.

Opravljen sokolarski izpit potrjuje, da je član osvojil strokovno znanje potrebno za samostojno oskrbo ptic ujed, njihovo šolanje in sokolarjenje. (vključno z nudenjem strokovne prve pomoči, izvajanjem rehabilitacij in vzrejo). Skupaj s sokolarskim dovoljenjem in nazivom sokolar, pridobi član tudi vse pravice, ki so podeljene sokolarski zvezi na podlagi odločbe MKGP. Soklarsko dovoljenje izdano pri zvezi je priznano v državah članicah EU in še nekaterih drugih državah npr. Švici, Hrvaški… Sokolarsko dovoljenje je veljavno dokler traja članstvo in ga zato ni potrebno podaljševati.

Opravljanje sokolarskega izpita obsega praktični in teoretični del. Kandidati za sokolarski izpit so sokolarski pripravniki, ki so končali pripravništvo in s tem opravili praktični del izpita. Pripravništvo obsega predvsem praktično delo s pticami, od oskrbe do sokolarjenja in poteka pod nadzorom izkušenega sokolarskega mentorja. Pripravnik lahko med pripravništvom že pridobi lastno ptico, če je star najmanj 16 let in zanj jamči njegov mentor. Teoretični del izpita lahko opravljajo člani, ki so stari najmanj 16 let. Teoretični del izpita se opravlja pri SZS in obsega področja iz poznavanja vrst, biologije in šolanja ujed, oskrbe in zdravstvenega varstva ujed ter zakonodaje. Vsak član, ki uspešno opravi sokolarski izpit prejme diplomo. Strošek opravljanja sokolarskega izpita se določi na letni skupščini SZS.

Sokolar postane vsak član s pridobitvijo sokolarskega dovoljenja. Sokolarsko dovoljenje izda zveza na osnovi spričevala o uspešno opravljenem sokolarskem izpitu.

Vsak član si lahko brezplačno izposoja literaturo in video-zapise o vzreji ujed, šolanju,…. in sokolarjenju. Vabljen je na sokolarska srečanja in druge prireditve, ki jih organizirajo sokolarska društva ali zveza. Omogočeno mu je strokovno izobraževanje in opravljanje sokolarskega izpita. Lahko zaprosi za nasvet ali drugo pomoč pri nabavi, oskrbi, vzreji in zdravstvenem varstvu ptic. Pravtako lahko zaprosi za pravno pomoč v primerih neupravičenega omejevanja pravic ali nespoštovanja zakonodaje pri izdaji potrdil, dovoljenj… s strani državnih organov….

Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujed je zveza društev, ki danes poleg sokolarjev združujejo tudi ostale ljubitelje ujed in narave.