Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujed (SZS) je nevladna naravovarstvena organizacija. Ustanovljena je bila z namenom proučevanja in varstva ujed. SZS povezuje območna sokolarska društva in zastopa skupne interese članstva, izobražuje in vodi sokolarske izpite, izvaja programe za ohranitev ujed, sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov ter predstavlja slovensko sokolarstvo doma in v tujini.

Vodstvo SZS:
Predsednik: Vilma Alina Bezenšek
Tajnik: Nejc Nastran
Blagajnik: Herbert Goriup
Vzrejni referent: Herbert Goriup
Predstavnik IAF-a: dr. Igor Tavčar

Častni član in uradni fotograf: 
Matej Vranič, fotografski mojster
Predstavitveni video Matej Vranič

 

Podatki SZS:
TRR: SI56 1964 0501 0645 752
Deželna banka Slovenije d.d.

Matična številka: 1209507
Davčna številka: 12312754

Predsednik: Vilma Alina Šoba
Tajnik: Branko Robar
Predsetavniki IAF-a: dr. Igor Tavčar
Blagajnik: Herbert Goriup 

Predsednik: dr. vet.med. Roman Savič
Podpredsednik: Primož Briški-Cirman
Tajnik: Vlado Tauzes
Predstavnik IAF-a: dr. Igor Tavčar
Blagajnik: Matjaž Knuplež

Društva

SOKOLARSKO DRUŠTVO POMURJA
Ravenska 10
9231 Beltinci

SOKOLARSKO DRUŠTVO GORENJSKE REGIJE
Poženik 32
4207 Cerklje na Gorenjskem

Članstva

  • Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujed je s polnopravnim članstvom v Mednarodni zvezi za sokolarstvo in zaščito ptic ujed (IAF) l. 2000 pridobila pravico udeležbe na mednarodni ravni.IAF ima svoj sedež v Belgiji in združuje preko 50 nacionalnih sokolarskih organizacij širom sveta.IAF je članica Mednarodne zveze za ohranitev narave IUCN in ima priznan status naravovarstvene organizacije v Svetu Evrope.
  • International Association for Falconry.
  • International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources.