Organizacija SZS

dr. vet. med. Roman Savič

dr. vet. med. Roman Savič

Vilma Alina Šoba

Vilma Alina Šoba

Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujed (SZS) je nevladna naravovarstvena organizacija. Ustanovljena je bila z namenom proučevanja in varstva ujed. SZS povezuje območna sokolarska društva in zastopa skupne interese članstva, izobražuje in vodi sokolarske izpite, izvaja programe za ohranitev ujed, sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov ter predstavlja slovensko sokolarstvo doma in v tujini.

Vodstvo SZS:
Predsednik: Vilma Alina Bezenšek
Tajnik: Nejc Nastran
Blagajnik: Herbert Goriup
Vzrejni referent: Herbert Goriup
Predstavnik IAF-a: dr. Igor Tavčar

TRR: SI56 1964 0501 0645 752
Deželna banka Slovenije d.d.
Matična številka: 1209507
Davčna številka: 12312754

Častni član in uradni fotograf: Matej Vranič, fotografski mojster

http://www.matejvranic.com/

Predstavitveni video (Matej Vranič)

http://vimeo.com/34433044

________________________________________________________

Vodstvo SZS do 2020:

Predsednik: Vilma Alina Šoba

Tajnik: Branko Robar

Predsetavniki IAF-a: dr. Igor Tavčar

Blagajnik: Herbert Goriup 

Vodstvo SZS do leta 2013:
Predsednik: dr. vet.med. Roman Savič
Podpredsednik: Primož Briški-Cirman
Tajnik: Vlado Tauzes
Predstavnik IAF-a: dr. Igor Tavčar
Blagajnik: Matjaž Knuplež

________________________________________________________
 

Društva:
SOKOLARSKO DRUŠTVO POMURJA
Ravenska 10
9231 Beltinci

SOKOLARSKO DRUŠTVO GORENJSKE REGIJE
Poženik 32
4207 Cerklje na Gorenjskem

Članstva:

  • Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujed je s polnopravnim članstvom v Mednarodni zvezi za sokolarstvo in zaščito ptic ujed (IAF) l. 2000 pridobila pravico udeležbe na mednarodni ravni.IAF ima svoj sedež v Belgiji in združuje preko 50 nacionalnih sokolarskih organizacij širom sveta.IAF je članica Mednarodne zveze za ohranitev narave IUCN in ima priznan status naravovarstvene organizacije v Svetu Evrope.
  •  International Association for Falconry.
  • International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources.