International Falconry Festival

International Falconry Festival, Abu Dhabi, 4-9 December 2017


Tudi slovenski sokolarji stremimo k prenosu znanja na mlajše generacije. Zato se bo letošnjega srečanja udeležil tudi predstavnik mladih sokolarjev SZS. 
Tema tokratnega festivala je: Mladi in prenos znanja naslednjim generacijam.

Youth and the passing on of falconry knowledge to the next generation.

LINK: https://falconryfestival.ae/en/